Zweryfikowana lista rankingowa dla konkursu nr 6

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim informuje, że w dniu 6 lipca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził zweryfikowaną listę rankingową dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. Projekt pn. “Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński” w wyniku ponownej oceny merytorycznej I stopnia uzyskał 40,4 pkt. i tym samym znalazł się na dwudziestym miejscu listy rankingowej, uzyskując status projektu rezerwowego.

Top