Zmiany funkcjonowania Biura Obsługi Mieszkańców i EKOPUNKTU

GODZINY FUNKCJONOWANIA EKOPUNKU I BOM

Od 16 listopada 2020 r. do odwołania EKOPUNKT oraz Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) będą działały w następujących godzinach:

1.w dni robocze od 7:00 do 17:00 (obsługa telefoniczna i mailowa)

* bezpośrednia obsługa mieszkańców na miejscu i przyjmowanie odpadów w EKOPUNKCIE: w godzinach od 10:00 do 16:00 w dni robocze; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 519 546 940

2. w soboty – 10:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 519 546 940

3. w niedzielę i święta – nieczynny;

Uwaga:

 1. Pracownik BOM będzie umawiał wizyty w EKOPUNKCIE i BOM w odstępach czasu równych 15 minut;
 2. Jednorazowo na terenie BOM będzie mogła przebywać wyłącznie jedna osoba;
 3. Mieszkaniec podczas korzystania z PSZOK będzie zobowiązany nosić maseczkę oraz rękawiczki;
 4. Do dyspozycji mieszkańców przy wejściu do Biura Obsługi Mieszkańców i przy wjeździe na EKOPUNKT będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk.
 5. Prosimy o sprawne i szybkie załatwianie spraw, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.
 6. Preferowane będzie posiadanie przy sobie już wypełnionych druków / oświadczeń (dostępnych na stronie MPGK)
 7. Odpady powinny być właściwie wysegregowane w sposób umożliwiający szybkie
  i sprawne umieszczenie ich we właściwych kontenerach, zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie Miasta Stargard. Szczegółowe warunki świadczenia usług określone zostały w uchwale Rady Miejskiej nr VII/96/2019 z dnia 28 maja 2019 r. (dostępna na stronie https://zuk-stargard.pl/odpady-komunalne/akty-prawne/)

Procedura pobrania worków dla nieruchomości objętych systemem:

 1. Wypełnienie OŚWIADCZENIA i odesłanie na adres mailowy biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie do Biura Obsługi Mieszkańców (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) ul. Bogusława IV 15 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00, w sobotę od 10:00 do 14:00
 2. Po pozytywnej weryfikacji (przysługujący limit) zostanie wystawiona faktura za usługę transportową oraz zostanie podany termin odbioru worków. W przypadku braku przysługującego limitu (o czym zostanie poinformowany wnioskodawca) należy postępować zgodnie z procedurą pobrania worków dla nieruchomości nieobjętych systemem.
 3. Odbiór zapełnionych worków typu BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Procedura pobrania worków dla nieruchomości nieobjętych systemem:

 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na worki BIG BAG na adres mailowy: biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) ul. Bogusława IV 15 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00, w sobotę od 10:00 do 14:00.
 2. Odbiór zapełnionych worków typu BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Uwaga:

Worki typu BIG BAG będą wydawane od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 16:00, w sobotę od 10:00 do 14:00 przy ul. Bogusława IV 15 za okazaniem dokumentu tożsamości.

Top Skip to content