Zmiana terminu odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z Świętem Bożego Ciała wypadającym w dniu 11 czerwca wywóz odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z czwartku będą odbierane w piątek 12 czerwca, odpady z piątku będą odebrane w sobotę 13.06.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content