Zmiana terminu odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z Świętem Bożego Ciała wypadającym w dniu 15 czerwca wywóz odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z czwartku 15.06.2017 r. będą odbierane w piątek 16.06.2017 r., odpady z piątku 16.06 będą odebrane w sobotę 17.06.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content