Zmiana terminu odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z Świętem Bożego Ciała wypadającym w dniu 20 czerwca wywóz odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady odbierane w czwartek 20 czerwca będą odebrane w piątek 21 czerwca natomiast odpady odbierane w piątek 21 czerwca będą odebrane w sobotę 22 czerwca.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content