Zamiana terminu odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku ze Świętem Wszystkich Świętych wypadającym w dniu 1 listopada wywóz odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z poniedziałku /1.11/ będą odbierane we wtorek /2.11/, a kolejne odbiory zostaną przesunięte o jeden dzień, aż do soboty 6.11.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku ze Świętem Niepodległości wypadającym w dniu 11 listopada wywóz odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z czwartku /11.11./ będą odbierane w piątek /12.11./,  a odpady z piątku zostaną odebrane w sobotę 13.11.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content