Wznawiamy funkcjonowanie BOM i EKOPUNKTU

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Stargardzie informuje że z dniem 04.05.2020 wznawia funkcjonowanie Biura Obsługi Mieszkańca oraz EKOPUNKTU.

Jednocześnie uprasza się o zachowanie zasad bezpieczeństwa takich jak:

– w Biurze Obsługi Mieszkańca i na terenie EKOPUNKTU obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawic ochronnych

– wewnątrz Biura Obsługi Mieszkańca mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby

– przed wejściem do Biura Obsługi Mieszkańca należy użyć płynu dezynfekującego

– w przypadku ustawiania się kolejki przed Biurem Obsługi Mieszkańca należy zachować bezpieczny odstęp

– Na teren EKOPUNKTU mieszkańcy będą wpuszczani pojedynczo

– w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz na terenie Ekopunktu należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi

Równocześnie przypominamy że każda osoba chcąca skorzystać z EKOPUNKTU zobowiązana jest do wejścia do Biura Obsługi Mieszkańca (zgodnie z powyższy mi zasadami)  w celu sprawdzenia statutu nieruchomości.

Top Skip to content