Wykonawca modernizacji oczyszczalni ścieków wybrany

20 czerwca 2013 roku, Sebastian Szwajlik – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. i Andrzej Karasiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni podpisali Kontrakt na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim – dokończenie realizacji zadania”.

Wykonawca EGBUD Sp. z o. o., został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym czterech wykonawców złożyło swoje oferty. Kontrakt obejmuje dokończenie realizacji zadania rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim. Realizacja potrwa 16 miesięcy. Wartość udzielonego zamówienia 44.121.145,33 zł brutto.
Jest to siódme z ośmiu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „ Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”. Zadania jest współfinansowane ze środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Top