Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Grzędzicach zostało zakończone

Z końcem listopada 2013 roku zakończona została budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grzędzice (gm. Stargard Szczeciński), za której pośrednictwem gospodarstwa domowe ponad dziewięciuset mieszkańców tej miejscowości zostały włączone do sytemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim.

Wybudowany układ kanalizacyjny obejmuje przewody sieciowe o łącznej długości ponad 7,8 km, w tym przewody kanalizacji grawitacyjnej o średnicach od 200 – 315 mm i tłocznej o średnicach 90 – 125 mm, jak również przyłącza do budynków o łącznej długości 2,6 km.
Jest to trzecie i ostatnie zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Stargard Szczeciński w ramach projektu pn.: „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”, realizowanego wspólnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, Gminę Kobylanka i Gminę Stargard Szczeciński.
Wartość ukończonej aktualnie inwestycji wynosi 2.364.060,00 zł brutto, w ramach której Wykonawca wykonał dokumentację projektową oraz na jej podstawie roboty budowlane. Całość zadania została zrealizowana w 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach” jest jednym z ośmiu zadań budowlanych objętych projektem pn.: „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”, realizowanych przy udziale środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Top