Wnioskujemy o środki z POIiŚ

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakończył ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, złożonych w 6 konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniosków aplikacyjnych. Projekt złożony przez naszą Spółkę został oceniony pozytywnie, w łącznej punktacji uzyskał 40,15 punktów. Obecnie jest skierowany do oceny formalnej i merytorycznej II stopnia, od wyników której uzależnione jest przyznanie dofinansowania na realizację projektu. MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim wspólnie z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka w 30 listopada 2009 roku złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. “Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”. Całkowita wartość projektu wynosi 94 247 791,42 zł, a wnioskowane wsparcie to 42 138 178,46 zł

Top