TZ-ZPS-12/2020 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w ulicy Drzymały w Stargardzie

Odwiedzin: 182
Top