Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Obchodzony jest 22 marca, w celu podniesienia świadomość oraz uzmysłowienia jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety /ok. 800 milionów osób/cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Top Skip to content