Sprzedaż przycmentarna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że najem miejsc handlowych w okresie od 28.10.2018 r. do 01.11.2018 r. odbędzie się w formie licytacji ustnej. Osoby przystępujące do licytacji ustnej winny stawić się w dniu 03.10.2018 r. lub 04.10.2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w celu dokonania rejestracji w Zakładzie Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie. 
Licytacja ustna dotycząca najmu miejsc odbędzie się w dniu 16.10.2018 r. o godzinie 9:00 w MPGK Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie na warunkach określonych w Regulaminie licytacji dostępnym na stornie internetowej www.mpgk.stargard.pl lub w siedzibie Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie.

 

Regulamin licytacji

sektor C

sekator A i B

sektor H

sektor G

sektor DEF

 

 

 

 

 

Top Skip to content