Sprzedaż przycmentarna w dniach 28.10.2017 r. – 01.11.2017 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że najem miejsc handlowych w okresie od 28.10.2017 r. do 01.11.2017 r. odbędzie się w formie licytacji ustnej. Osoby przystępujące do licytacji ustnej winny stawić się w dniu 03.10.2017 r. lub 04.10.2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w celu dokonania rejestracji w Zakładzie Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie. Licytacja ustna dotycząca najmu miejsc odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godzinie 9:00 w MPGK
Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15
na warunkach określonych w Regulaminie licytacji dostępnym na stronie internetowej Spółki lub w siedzibie Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie.

Regulamin licytacji ustnej na najem miejsc handlowych

Top Skip to content