Sprzedaż przycmentarna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie  informuje, że najem miejsc handlowych w okresie od 28.10.2020 do 01.11.2020 odbędzie się w formie licytacji ustnej.

Osoby przystępujące do licytacji ustnej winny stawić się w dniu 06.10.2020 r. lub 07.10.2020 r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 w celu dokonania rejestracji w Zakładzie Oczyszczania Miasta przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie.

Licytacja ustna dotycząca najmu miejsc odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. o godzinie 9.00 w MPGK Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin

Sektor A i B

Sektor C

Sektor DEF

Sektor G

Sektor H

Top Skip to content