Roboty budowlane w Grzędzicach rozpoczęte

W dniu 12 marca 2013 roku przekazany został Wykonawcy plac budowy w Grzędzicach pod realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach”. Jest to trzecie zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Stargard Szczeciński w ramach wspólnego projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowe Starkan ze Stargardu Szczecińskiego, wyłoniony został w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym dwunastu Wykonawców złożyło swoje oferty. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej o długości 7,6 km oraz dwóch przepompowni ścieków. Za pośrednictwem tego systemu odbierane będą ścieki komunalne od 975 osób. Front robót, który został przyjęty przez Wykonawcę obejmuje ul. Podmiejską, gdzie zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjna i tłoczna od granic miasta Stargardu Szczecińskiego w kierunku Grzędzic. Następnie zostaną rozpoczęte prace związane ze zlewnią PS od ul. Lipowej w kierunku ul. Brzozowej, jednocześnie z ul. Gryfa na wysokości skrzyżowania z ul. Lipową. Dalszy ciąg robót, będzie przebiegał od torów kolejowych przy ul. Gryfa, a następnie wzdłuż ul. Radości do przepompowni PS, jednocześnie powiązany z pracami przy ulicach: Radości, Sosnowej i Jesionowej. W okolicach miesiąca maja br. zaplanowano prace związane z budową zlewni PG, które będą realizowane od strony ul. Jeziornej i przeprowadzane wokół jeziora od przepompowni PG, a następnie w ulicach: Gryfa, Miodowej i Spacerowej. Na samym końcu zostaną dobudowane przyłącza dla wybudowanej sieci. Realizacja zadania do 27.08.2013 r. Wartość udzielonego zamówienia to 2.364.060,00 zł brutto. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach” jest jednym z ośmiu zadań realizowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Top