wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

EZ-ZR-21-2021 Dostawa materiału roślinnego wiosennego, letniego, jesiennego

EZ-ZR-19-2021 Regeneracja wyeksploatowanych stopni sprężania dmuchaw AERZEN GM 7L

EZ-ZR-18-2021 Dostawa specjalistycznych olejów i smarów

EZ-ZR-16-2021 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98522725, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS

TZ-50-4/2021 Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej związanej z dostosowaniem istniejących głównych wyłączników prądu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

EZ-ZR-14-2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 39 m w ulicy Mazurskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym (K6-K7)

EZ-ZR-15-2021 Włączenie do systemu monitoringu funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przepompowni P16 (ul. Nasienna), P45 (ul. Różana), P46 (ul. Heleny Żybułtowskiej)

EZ-ZR-11-2021 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-10-2021 Wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego alejki bocznej na cmentarzu przez wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Lotników w Stargardzie

TZ-50-2/2021 Kompleksowe wykonanie 16 szt. nagrobków urnowych murowanych w kwaterze A01 (podkwatera nr 6) na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie

TZ-ZPS-1/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz z dwunastoma przyłączami DN 160 oraz budową przepompowni ścieków i przewodu tłocznego DN 90

EZ-ZR-07-2021 Dostawa zestawu oryginalnych części do pomp śrubowych Seepex BN 35-6L

EZ-ZR-06-2021 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-05-2021 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

EZ-ZR-04-2021 Naprawa i legalizacja wodomierzy w 2021 roku.

EZ-ZR-01-2021 Wynajem przenośnych toalet wc w 2021 roku.

TZ-50-1/2021 Dostawa soli drogowej niezbrylonej

TZ-ZPS-22/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz z ośmioma przyłączami DN 160 oraz budową przepompowni ścieków i przewodu tłocznego DN 90

TZ-50-21/2020 Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej związanej z dostosowaniem istniejących głównych wyłączników prądu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (II postępowanie)

TZ-ZPS-26/2020 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2021 roku (II postępowanie)

TZ-ZP-13/2020 Dostawa, wdrożenie oraz świadczenie serwisu utrzymaniowego zintegrowanego systemu operacyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-50-15/2020 Wykonanie dokumentacji (w tym operatu wodnoprawnego) wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie odprowadzania ścieków dla 7 przelewów burzowych z sieci kanalizacji ogólnospławnej za pomocą wylotów do rzeki Ina wraz z ich legalizacją

TZ-ZPS-25/2020 Dostawa (leasing operacyjny) trzech fabrycznie nowych samochodów dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie (II postępowanie)

TZ-ZPS-20/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z budową przepompowni ścieków i przewodu tłocznego w ulicy Łąkowej w Stargardzie

TZ-ZPS-21/2020 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2021 roku

TZ-ZPS-23/2020 Dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-20/2020 Budowa przewodu tłocznego wraz z przebudową układu technologicznego przepompowni P8 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 130 000zł

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2020 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,2693. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2453), wynosi 4,2693 zł”.
Top Skip to content