wszystkie zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia sektorowe

EZ-ZR-23-2019 Remont ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody, na wysokości wjazdu od ul. Warszawskiej w Stargardzie

EZ-ZP-4/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/05/15-30/RW/2019 Usługa polegającą na utrzymaniu kompleksowej czystości w pomieszczeniach MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-22-2019 Dostawa włazów nastudziennych

EZ/04/15-30/RW/2019 Sukcesywna dostawa (w formie sprzedaży) i montaż fabrycznie nowych opon, o parametrach przedstawionych w formularzu ofertowym

EZ-ZR-19-2019 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu pracy sieci wodociągowej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-20-2019 Dostawa armatury wodociągowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT30-09/2019 Zakup i montaż klimatyzatorów na obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-17a-2019 Wykonanie usługi położenia ok. 90-100 m rury DN 110 PE RC metodą bezwykopową (przewiert sterowany) w Parku Popiela w Stargardzie.

EZ-ZPS-4/2019 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krzywoustego – Jagiellońskiej

EZ-ZP-3/2019 Dostawa (w formie leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego samochodu hakowca z żurawiem przystosowanym do odbioru odpadów selektywnie gromadzonych oraz gruzu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-08/2019 Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na potrzeby MPGK SP. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-07/2019 Naprawa stopnia sprężającego dmuchawy GM60 S

EZ-GT30-5/2019 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 225 PE i DN 110 PE metodą bezwykopową (cracking) w ulicy Krzywoustego działka nr 309/2 w ob. geodezyjnym nr 11 w Stargardzie

EZ-GT/02/2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podmiejskiej zgodnie z załączoną specyfikacją

EZ-ZR-11-2019 Dostawa kontenerów na odpady typu: gruz i odpady komunalne

EZ-ZPS-2/2019 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krzywoustego – Jagiellońskiej

EZ/02/15-30/RW/2019 Dostawa, montaż oraz wpięcie do istniejącego systemu sterownia i regulacji fabrycznie nowych zestawów pomiarowych do pomiaru jonów amonowych oraz azotanowych metodą jonoselektywną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-ZP-2/2019 Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-10-2019 Sukcesywne dostawy kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2019

EZ-ZP-1/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin – dialog konkurencyjny

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,3117. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,3117 zł”.
Top