wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ-ZR-73-2021 Prace porządkowe na terenie cmentarza STALAG IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie

TZ-ZPS-11/2021 Budowa sieci wodociągowej DN 400 w ulicy Podmiejskiej w Stargardzie

TZ-50-18/2021 Dostawa (w formie sprzedaży) serwera baz danych wraz z instalacją i oprogramowaniem

EZ-ZR-71-2021 Sukcesywne dostawy posiłków regeneracyjnych w słoikach

TZ-ZPS-9/2021 Sukcesywne dostawy zewnętrznego źródła węgla Skuma Vita V, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków w Stargardzie

TZ-ZP-9/2021 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej przegubowej zamiatarki chodnikowej dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-66-2021 Wyjazd weekendowo-rekreacyjny pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZP-8/2021 Dostawa (leasing operacyjny) dwóch fabrycznie nowych samochodów typu śmieciarka dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-36-2021 Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

TZ-50-18/2021 Remont dwóch budynków biurowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Spokojnej 6 w Stargardzie

TZ-ZPS-9/2021 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki w Stargardzie

EZ-ZR-62-2021 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

TZ-50-15/2021 Dostawa nowych kontenerów na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie – Zakładu Oczyszczania Miasta

TZ-20-1/2021 Wykonanie pielęgnacji i wyrębu drzew na Cmentarzach Komunalnych przy ul. T. Kościuszki 80 i Lotników

TZ-ZPS-8/2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY “STARGARD-POŁUDNIE”

TZ-50-13/2021 Usługa wykonania przewiertu sterowanego rury DN 110 PE RC w ulicy Andersa w Stargardzie na odcinku o długości ok. 360 m

EZ-ZR-59-2021 Festyn rekreacyjno-sportowy pracowników MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-55-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

TZ-ZPS-7/2021 Dostawa (leasing operacyjny) koparko-ładowarki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

EZ-ZR-54-2021 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 111 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów.

EZ-ZR-50-2021 Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS nr katalogowy 98522724, typu AFG.40.230.34.Ex.5.1A.A 2.2kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną

EZ-ZR-48-2021 Dostawa kurtek softshill 4F z logiem Spółki MPGK

EZ-ZR-42-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

EZ-ZR-35-2021 Dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzatora CHIGO o parametrach CMV-V250TH/HR1 o mocy chłodniczej do 26 kW w Domu Pogrzebowym.

EZ-ZR-41-2021 Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-38-2021 Dostawa belek zgarniających typ PRO9

EZ-ZR-34-2021 Regeneracja wyeksploatowanych stopni sprężania dmuchaw GM 60S

EZ-ZR-31-2021 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym w 2021 r.

EZ-ZR-28-2021 Remont przyłącza kanalizacji deszczowej dla Przebudowy i Rozbudowy Pływalni Miejskiej w Stargardzie.

EZ-ZR-29-2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 39 m w ulicy Mazurskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym (K6-K7)

EZ-ZR-26-2021 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w 2021 r.

EZ-ZR-22-2021 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 2 szt.

EZ-ZR-21-2021 Dostawa materiału roślinnego wiosennego, letniego, jesiennego

EZ-ZR-19-2021 Regeneracja wyeksploatowanych stopni sprężania dmuchaw AERZEN GM 7L

EZ-ZR-18-2021 Dostawa specjalistycznych olejów i smarów

EZ-ZR-16-2021 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98522725, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS

EZ-ZR-14-2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 39 m w ulicy Mazurskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym (K6-K7)

EZ-ZR-15-2021 Włączenie do systemu monitoringu funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przepompowni P16 (ul. Nasienna), P45 (ul. Różana), P46 (ul. Heleny Żybułtowskiej)

EZ-ZR-11-2021 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-10-2021 Wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego alejki bocznej na cmentarzu przez wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Lotników w Stargardzie

EZ-ZR-07-2021 Dostawa zestawu oryginalnych części do pomp śrubowych Seepex BN 35-6L

EZ-ZR-06-2021 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-05-2021 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

EZ-ZR-04-2021 Naprawa i legalizacja wodomierzy w 2021 roku.

EZ-ZR-01-2021 Wynajem przenośnych toalet wc w 2021 roku.

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 130 000zł

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2020 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,2693. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2453), wynosi 4,2693 zł”.
Top Skip to content