wszystkie zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

EZ-ZR-69-2018 Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie

EZ-ZR-76-2018 Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali płatniczych w kasach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.

Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, gleby, osadu, piasku oraz odpadów ze studzienek w 2019 r.

EZ-ZR-67-2018 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Śniadeckiego w Stargardzie

EZ-ZR-74-2018 Sukcesywne dostawy odzieży damskiej i męskiej dla zmarłych na rok 2019

EZ-ZR-72-2018 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3800 HACH LNGE

EZ-ZR-71-2018 Wynajem przenośnych toalet wc w 2019 roku

EZ-ZR-70-2018 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym dla MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/11/15-30/RW/2018 – Dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-12-2018 Dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-11-2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-ZPS-10/2018 Wykonanie remontu odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej dn 500 i 600/900 w Al. Żołnierza w Stargardzie

EZ-ZR-64/2018 Usługa położenia ok.165m rury DN 225 metodą bezwykopową w ul. Bolesława Krzywoustego w Stargardzie

EZ-ZP-07/2018 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-61-2018 Włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni: P12, P13, P29 w Stargardzie

EZ-ZR-63-2018 Świadczenie usługi rozklejania afiszy na 36 nośnikach ogłoszeniowych na terenie miasta Stargard

EZ-ZR-60-2018 Usługa położenia ok.165 m rury DN 225 PE RC TS SDR17 metodą bezwykopową w ul. Krzywoustego w Stargardzie

EZ-ZR-59-2018 Wykonanie naprawy ciągu komunikacyjnego alejki głównej Cmentarza Komunalnego ul. Lotników w Stargardzie przez wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową.

EZ/09/15-30/RW/2018 Dostawa układu dozowania kwasu mrówkowego do czyszczenia dyfuzorów oraz czyszczenie mechaniczne układu napowietrzania zgodnie z instrukcją Firmy Grundfos (załącznik nr 1) na reaktorze biologicznym ob. 18 A.

EZ/16/15-30/RW/2018 Dostawa posiłków regeneracyjnych w słoikach 500g

EZ-ZPS-09-2018 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Copy

EZ-ZPS-08/2018 – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Gdyńskiej i Wiśniowej w Stargardzie.

EZ-ZPS-09-2018 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-57-2018 Wykonanie usługi frezowania o gr. 4 cm oraz wykonania nakładki asfaltowej z KR3 lub SMA na terenie miasta Stargard

EZ-ZR-55-2018 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 66 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów

EZ-ZR-54-2018 Remont serwisowy urządzenia podtrzymującego napięcie UPS INFINITY E3300 IN3F5005

EZ-MR30-17/2018 Malowanie pojemników siatkowych na odpady typu PET

EZ-ZR-51-2018 Dostawa myjki COMET KM CLASSIC 8.15

EZ-ZR-48-2018 Dostawa fabrycznie nowych worków do gruzu typu Big Bag

EZ-ZR-45-2018 Dostawa soli drogowej niezbrylonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

EZ-ZPS-07-2018 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,3117. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,3117 zł”.
Top