wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

EZ-ZPS-3/2019 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2019 roku

EZ-ZPS-2/2019 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krzywoustego – Jagiellońskiej

EZ/02/15-30/RW/2019 Dostawa, montaż oraz wpięcie do istniejącego systemu sterownia i regulacji fabrycznie nowych zestawów pomiarowych do pomiaru jonów amonowych oraz azotanowych metodą jonoselektywną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-ZP-2/2019 Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-10-2019 Sukcesywne dostawy kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2019

EZ-ZR-09-2019 Dostawy materiału roślinnego wiosennego, letniego, jesiennego w 2019 r.

EZ-ZR-08-2019 Dostawa kabla YAKY 1x240mm2 0,6/1kV bębnowego w ilości 8480 mb

EZ-ZP-1/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin – dialog konkurencyjny

EZ-ZPS-01-2019 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

Dostawa materiałów specjalistycznych: olejów, smarów do wykonania okresowych przeglądów technicznych urządzeń na Oczyszczalni Ścieków

EZ-ZR-04-2019 Naprawa i legalizacja wodomierzy

EZ-ZR-02-2019 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów ON LINE Endress+Hauser

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,3117. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,3117 zł”.
Top