wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia sektorowe zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ-ZR-05-2020 Dzierżawa drukującego urządzenia wielofunkcyjnego

EZ-ZR-04-2020 Dostawa wodomierzy

EZ-ZP-2/2020 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MPGK SP. Z O.O. NA LATA 2020-2023

EZ-ZPS-1/2020 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-ZR-02-2020 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym.

EZ-GT20-2/2020 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT20-1/2020 Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne

EZ-ZR-74-2019 Szczepienie ochronne pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/12/15-30/RW/2019 Najem pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka na okres 3 miesięcy

EZ-ZPS-15/2019 Sukcesywne dostawy i wdrożenie do technologii oczyszczania ścieków stosowania zewnętrznego źródła węgla, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych

EZ/25/3,5-15/RW/2019 Dostawa zestawu naprawczego napędu przewodu ssącego urządzenia AQUASTAR nr nadwozia IN-1199: (Kaiser)

EZ-ZR-73-2019 Dostawa części do pomp FLYGT

EZ-ZPS-14/2019 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2020 roku

EZ-ZP-18/2019 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-66-2019 Sukcesywne dostawy kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2020 r

EZ-ZP-17/2019 Usługa serwisowa odzieży roboczej oraz wynajem szaf ubraniowych dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2020- 2022

EZ-ZPS-12/2019 Dostawa flokulantu Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT30-29/2019 Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w 2020 roku

EZ-ZPS-13/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 250 w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

EZ-ZR-67-2019 Dostawa 2208 sztuk bonów towarowych w formie papierowej uprawniających do zakupu towarów i usług

EZ-ZR-65-2019 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3900 HACH LNGE

EZ-ZR-56-2019 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2020

EZ-ZR-62-2019 Dostawa Tag RFID

EZ-GT30-28/2019 Dostawy nowych kontenerów typu KP 7 i KP 8 na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/11/15-30/RW/2019 Usługa polegającą na mechanicznym myciu i dezynfekcji pojazdów ciężarowych, dostawczych, osobowych należących do MPGK Sp. z o.o.

EZ/10/15-30/RW/2019 Sukcesywna dostawa – olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów.

EZ-ZPS-11/2019 Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-55-2019 Dzierżawa drukującego urządzenia wielofunkcyjnego

EZ-ZR-57-2019 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym

EZ-ZR-54-2019 Wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz konsultacji lekarskich dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-10/2019 Budowa sieci wodociągowej DN 160 na odcinku W1-W28 zgodnie z opracowanym projektem Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

EZ/09/15-30/RW/2019 Dostawa drzew do nasadzeń.

EZ-ZPS-8/2019 Wykonanie robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej DN 250,400,600,700/1000 przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi w pasie drogowym ulicy Krzywoustego i Staszica w Stargardzie

EZ-ZP-16/2019 Dostawa (leasing operacyjny) myjki kontenerowej do pojemników na odpady dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-9/2019 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie na cele nierolnicze odpadu o kodzie 19 08 05 powstającego w wyniku eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT30-26/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej DN 90 w ulicy Nowowiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową z wyłączeniem przejścia przez tory kolejowe

EZ-GT30-27/2019 Przystosowanie obiektów do systemu monitoringu i włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni: P18, P39,P38 w Stargardzie

EZ/08/15-30/RW/2019 Naprawa zabudowy WUKO typ MS14Z zamontowanej na nadwoziu MAN

EZ-ZP-14/2019 Remont i przebudowa muru oporowego znajdującego się na bazie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bogusława IV 15

EZ-GT30-25/2019 Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury w ulicy Podmiejskiej

EZ-ZP-15/2019 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami kwasowymi na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-50-2019 Dostawa wodomierzy

EZ-ZP-10/2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-13/2019 Dostawa (w formie sprzedaży) fabrycznie nowego samochodu o napędzie elektrycznym typu furgon z wydzieloną i zamkniętą przestrzenią ładunkową wraz z ładowarką na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-12/2019 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami kwasowymi na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-11/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT15-18/2019 Dostawa radarowych systemów pomiaru cieczy w ilości 4 szt.

EZ-GT30-24/2019 Naprawa ścieżki, alejki głównej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ/07/15-30/RW/2019 Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach

EZ-GT15-17/2019 Dostawa 17 sztuk podestów – krat antypoślizgowych o wymiarach 3050*997*38 [mm] w kolorze szarym

EZ-ZR-45-2019 Dostawa soli drogowej niezbrylonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-22/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-ZR-43-2019 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-GT30-21/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 3 szt.

EZ-ZR-40-2019 Dostawa fabrycznie nowych worków typu big-bag do gruzu

EZ-GT30-19/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-GT30-18/2019 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZP-7/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-17/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 4 szt.

EZ-GT15-11/2019 Wykonanie 5 letniego przeglądu obiektów budowlanych Administracji, Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-16/2019 Kompleksowe wykonanie 16 szt. nagrobków urnowych murowanych w kwaterze A01 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie

EZ-GT30-14/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZR-34-2019 Dostawa rur PE 100 RC SDR 17 do wody pitnej

EZ-ZR-33-2019 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT15-10/2019 Wykonanie 5 letniego przeglądu obiektów budowlanych Administracji, Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-6/2019 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT30-15/2019 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 160 PE i DN 110 PE metodą bezwykopową (cracking) w ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie

EZ-GT15-8/2019 Dostawa używanych pojemników na odpady selektywne i odpady komunalne

EZ-GT30-13/2019 Budowa 15 szt. grobów murowanych dwukomorowych pojedynczych z płyt prefabrykowanych na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy ul. Kościuszki 80 i Spokojnej 49

EZ-GT15-09/2019 Wykonanie operatu przeciwpożarowego do zezwolenia na zbieranie odpadów i wykonanie uzgodnień z właściwym komendantem Państwowej Straży Pożarnej

EZ-ZR-31-2019 Przeprowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazy kat. C i kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C dla 1 pracownika MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/06/15-30/RW/2019 Usługa wulkanizacji opon i dętek, oraz montaż i demontaż opon wraz z mobilną obsługą pojazdów MPGK Sp. z o.o.

EZ-GT15-07/2019 Wykonanie słupków granitowych do oznaczania kwater na Cmentarzu Komunalnym

EZ-GT30-12/2019 Usługa konserwacji żurawi i wózka jezdniowego podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego

EZ-ZR-25-2019 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym dla MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-24-2019 Świadczenie usługi kucia liter, daty, znaków na głowicach oraz na elementach nagrobkowych.

EZ-ZPS-5/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w ulicy Różanej

EZ-GT30-10/2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PVC DN 315 w ulicy Metalowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową

EZ-GT30-11/2019 Wykonanie żurawi niestandardowych oraz ich montaż na potrzeby Oczyszczalni Ścieków

EZ-ZR-23-2019 Remont ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody, na wysokości wjazdu od ul. Warszawskiej w Stargardzie

EZ-ZP-4/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/05/15-30/RW/2019 Usługa polegającą na utrzymaniu kompleksowej czystości w pomieszczeniach MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-22-2019 Dostawa włazów nastudziennych

EZ/04/15-30/RW/2019 Sukcesywna dostawa (w formie sprzedaży) i montaż fabrycznie nowych opon, o parametrach przedstawionych w formularzu ofertowym

EZ-ZPS-4/2019 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krzywoustego – Jagiellońskiej

EZ-ZP-1/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin – dialog konkurencyjny

EZ-MR30-11/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej uzbrojenia terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2020 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,2693. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2453), wynosi 4,2693 zł”.
Top