Podpisany Kontrakt na skanalizowanie Grzędzic

28 maja 2012 roku, Kazimierz Szarżanowicz, Wójt Gminy Stargard Szczeciński i Marcin Pardus, właściciel Przedsiębiorstwa Usługowego Starkan ze Stargardu podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach”.
Jest to trzecie zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Stargard Szczeciński w ramach wspólnego projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”. Wykonawca – PU Starkan, został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym dwunastu wykonawców złożyło swoje oferty. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 7,6 km oraz dwóch przepompowni ścieków. Za pośrednictwem tego systemu odbierane będą ścieki komunalne od 975 osób.
Realizacja kontraktu potrwa 15 miesięcy. Wartość udzielonego zamówienia to 2.364.060,00 zł brutto.
Z okazji podpisania kontraktu w Urzędzie Gminy zorganizowana została konferencja prasowa w której udział wzięli między innymi Dawid Brzozowski, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim, które jest Beneficjentem dla wspólnego projektu.
Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach” jest jednym z ośmiu zadań budowlanych realizowanych ze środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Top