Podpisanie umowy o dotację w ramach RPO WZ

W dniu 16 kwietnia 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”. Wartość projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wynosi 35.756.815,86 złotych, w tym wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 14. 468.159,14 zł.
Umowa została podpisana w obecności Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej podczas pierwszego dnia Obrad V Forum Samorządowego w Szczecinie.

Top