Podpisane pierwsze umowy

14 września 2010 roku podpisane zostały dwie pierwsze umowy budowlane na realizację zadań składających się na projekt „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”:
I – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – przesył ścieków Morzyczyn – Kunowo-Skalin – Gmina Kobylanka – Etap I” oraz II – „Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – system Stargard Szczeciński ciąg 1A – Wierzchląd – Skalin – Golczewo – Gmina Stargard Szczeciński”. W obu przypadkach prace polegają na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami. Prace o łącznej wartości 11.993.724 zł brutto mają zostać zakończone we wrześniu 2011. Wykonawcą robót wyłonionym w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych jest szczecińskie Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MAZUR”.

Top