Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie

W dniu 14 listopada 2011 roku, Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Jacek Chrzanowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w obecności Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego – Sławomira Pajora, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pn. „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński.”

Uroczyste podpisanie aktu umowy odbyło się w trakcie konferencji prasowej podczas której zaprezentowane zostały założenia przedmiotowego projektu oraz poziom zaawansowania wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na obszarze województwa zachodniopomorskiego dla którego Instytucją Wdrażającą jest WFOŚiGW. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele partnerskich gmin, wójtowie – Gminy Stargard Szczeciński – Kazimierz Szarżanowicz i Gminy Kobylanka – Andrzej Kaszubski,
Projekt „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński.” realizowany jest przez trzech partnerów – Gminę Stargard Szczeciński, Gminę Kobylanka i reprezentującą ich jako Beneficjent stargardzką Spółkę – MPGK. Dotacja w wysokości 38 509 246,13 zł zostanie wykorzystana na realizację zadań przyczyniających się do ochrony wód jeziora Miedwie poprzez zwiększenie stopnia skanalizowania gmin wiejskich oraz przebudowę i modernizację stargardzkiej Oczyszczalni Ścieków i modernizację ponad 3 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard Szczeciński.
Obecnie w ramach projektu realizowane są trzy kontrakty:
– Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – system Stargard Szczeciński ciąg 1 – Koszewo, Koszewko do Wierzchlądu – na terenie Gminy Stargard Szczeciński realizowany przez Konsorcjum firm „Starkan” Pardus Marcin i P.P.H.U Tadeusz Błaszczyk, o wartości 1.174.000,00 zł netto;
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków – na terenie Gminy Kobylanka, obejmujący projektowanie i wykonanie robót budowlanych – które wykona firma Eko Wodrol z Koszalina, o wartości 2.226.000,00 zł netto,
– Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim, obejmujący proce projektowe i roboty budowlane, realizowany jest przez konsorcjum trzech firm: „ECOSERVICE”, „EKOSYSTEM Zielona Góra” oraz SPRI Mazur, o wartości 37.302.306,06 zł netto
Trzy kontrakty zostały już zrealizowane, dwa z nich wykonała szczecińska firma SPRI Mazur:
– Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – system Stargard Szczeciński ciąg 1A – Wierzchląd – Skalin – Golczewo – na terenie Gminy Stargard Szczeciński” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – przesył ścieków Morzyczyn – Kunowo – Skalin – na terenie Gminy Kobylanka opacznej wartości 9.830.921,70 zł netto
Trzeci kontrakt polegający na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach: Andersa, Słowackiego i Reja, Piłsudskiego, Robotniczej, Szczecińskiej, Westerplatte, Słonecznej, Kościuszki, Brzozowej, Rzeźniczej, Jugosłowiańskiej, Wojska Polskiego oraz Lotników na terenie miasta Stargard Szczeciński o wartości 1.752.193,00 zł netto zrealizowała wrocławska firma TECO.
Do wyłonienia wykonawców pozostały jeszcze dwa kontrakty obejmujące projektowane i wykonawstwo do realizacji zgodnie z Żółtą Książką FIDIC:
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach – na terenie Gminy Stargard Szczeciński oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielkowie – na terenie Gminy Kobylanka. Procedury przetargowe dla obu zadań powinny rozpocząć się jeszcze w roku bieżącym.
Wszystkie roboty budowlane powinny zostać zakończone w trzecim kwartale 2013 roku.

fot. Tadeusz Surma

Top