Otwarcie oczyszczalni ścieków

21 maja 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Oczyszczalnia Ścieków w Stargardzie Szczecińskim zmodernizowanej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali – Sławomir Pajor, Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, Jacek Chrzanowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim była prowadzona od stycznia 2011 roku i jest ostatnim zrealizowanym zadaniem projektu „Ochrona wód j;. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargardzie Szczecińskim”. Dzięki inwestycji oczyszczalnia została dostosowana do wymogów przepisów w zakresie ochrony środowiska – zmniejszona została energochłonność urządzeń, obniżona emisja hałasu i uzyskano parametry ścieków oczyszczonych określone pozwoleniem wodno-prawnym.

fot: Krzysztof Felisiak

Top