Otrzymaliśmy potwierdzenie dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2011 roku Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim odebrał Potwierdzenie nr 27/2011 o przyznaniu dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn.: ”Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”.
Projekt realizowany jest przez trzech partnerów – Gminę Stargard Szczeciński, Gminę Kobylanka i reprezentującą ich jako Beneficjent stargardzką Spółkę – MPGK. Dotacja w wysokości 49,5 % kosztów kwalifikowanych zostanie wykorzystana na realizację zadań:
– budowa 39,49 km kanalizacji sanitarnej,
– modernizacji oczyszczalni ścieków w mieście Stargard Szczeciński,
– modernizacja 3,38 km kanalizacji sanitarnej.
W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1790 RLM, jednocześnie:
– stopień skanalizowania aglomeracji wzrośnie do poziomu 98,06 %,
– stopień skanalizowania Gminy Stargard Szczeciński wzrośnie o 53,66 % do poziomu 100 %,
– stopień skanalizowania Gminy Kobylanka wzrośnie o 18,67 % do poziomu 61,51 %.
Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:
– zapewnienie dostępu mieszkańcom gmin do funkcjonalnej sieci kanalizacyjnej,
– poprawa stanu środowiska naturalnego wyrażająca się przede wszystkim zmniejszeniem substancji biogennych wpływających na eutrofizację zbiorników wodnych oraz zmniejszenie zanieczyszczeń gruntów,
– wypełnienie podstawowych wymagań Dyrektywy ściekowej tj. Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków, a także Dyrektywy dotyczącej ponownego użycia osadów ściekowych w rolnictwie 86/278/EWG,
– poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców Szczecina (zbiornik wody pitnej jezioro Miedwie).

Top