Ostatni Kontrakt podpisany

10 lipca 2013 roku, Andrzej Kaszubski Wójt Gminy Kobylanka i Jacek Luterek, właściciel Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Budowlanych Eljot ze Szczecina podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielkowie”.

Jest to trzecie zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Kobylanka w ramach wspólnego projektu „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym sześciu wykonawców złożyło swoje oferty. Zamówienia oszacowane zostało przez Zamawiającego na kwotę nieco ponad 2.220.000 zł brutto, ostatecznie wartość udzielonego zamówienia to kwota 995.763,72 zł brutto. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ok. 3,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Bielkowo. Pozwoli to ponad dwustu mieszkańcom na korzystanie z sieci kanalizacyjnej. Realizacja kontraktu potrwa 18 miesięcy.
Z okazji podpisania kontraktu w Urzędzie Gminy zorganizowana została konferencja prasowa, w której poza stronami umowy, udział wzięli między innymi Kinga Jacewicz, Zastępca Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim, które jest Beneficjentem dla wspólnego projektu.
Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielkowie – Gmina Kobylanka” jest jednym z ośmiu zadań budowlanych realizowanych ze środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Top