ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
 91 577-15-71
91 579-27-57 

Oferujemy usługi w zakresie:

  • dostawy wody,
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • czyszczenia sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym,
  • uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

OBOWIĄZKI ODBIORCY USŁUG KORZYSTAJĄCYCH Z PODLICZNIKA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

Top Skip to content