ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard
 91 577-01-69  

wew. 557 - Obsługa podmiotów gospodarczych
wew. 559 - Dział Logistyki
wew. 558 - Fax

Oferujemy usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów:

 • komunalnych stałych zmieszanych,
 • gromadzonych selektywnie,
 • gruzu budowlanego,
 • innych niż niebezpieczne, w tym wielkogabarytowych,
 • ulegających biodegradacji np. (liście, trawa itp.).

a także usługi związane z:

 • z usuwaniem skutków zimy z nawierzchni drogowych,
 •  likwidacją dzikich wysypisk,
 • wyłapywaniem bezdomnych zwierząt

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

 • harmonogram  odbioru odpadów komunalnych Miasto Stargard
 • harmonogram odbioru odpadów segregowanych PET i szkło dla zabudowy wielorodzinnej
 • harmonogram obioru odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do pierwszego piętra
 • harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
 • harmonogram odbioru makulatury dla zabudowy wielorodzinnej
 • harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradowalnych pochodzenia kuchennego
Top Skip to content