ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard
 91 577-01-69  

wew. 557 - Obsługa podmiotów gospodarczych
wew. 559 - Dział Logistyki
wew. 558 - Fax

Oferujemy usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów:

 • komunalnych stałych zmieszanych,
 • gromadzonych selektywnie,
 • gruzu budowlanego,
 • innych niż niebezpieczne, w tym wielkogabarytowych,
 • ulegających biodegradacji np. (liście, trawa itp.).

a także usługi związane z:

 • z usuwaniem skutków zimy z nawierzchni drogowych,
 •  likwidacją dzikich wysypisk,
 • wyłapywaniem bezdomnych zwierząt

Odpady komunalne odbierane są z pojemników przez specjalistyczne, uniwersalne samochody z zastosowaniem najnowszych technologii opróżniania.
Gromadzone są również w workach z logo MPGK Sp. z o.o. oraz zamykanych pojemnikach wielokrotnego opróżniania. 

plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 60L, 80L, 120L, 240L

plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 1100L

pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 30 m3

duże kontenery wielokrotnego opróżniania o poj. 6, 7, 8 m3

worki BIG-BAG na odpady z remontów i rozbiórek
worki brązowe na odpady zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie (odbiór wg harmonogramu)
worki do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, makulatura, PET (odbiór wg harmonogramu)

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

 • harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Stargard
 • lista zmian do harmonogramu od 17.06.2019 r.
 • harmonogram odbioru odpadów segregowanych PET i szkło dla zabudowy wielorodzinnej
 • harmonogram obioru odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do pierwszego piętra
 • harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
 • harmonogram odbioru makulatury dla zabudowy wielorodzinnej

Odpady komunalne odbierane są z pojemników przez specjalistyczne, uniwersalne samochody z zastosowaniem najnowszych technologii opróżniania.
Gromadzone są również w workach z logo MPGK Sp. z o.o. oraz zamykanych pojemnikach wielokrotnego opróżniania. 

plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 60L, 80L, 120L, 240L

plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 1100L

pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 30 m3

duże kontenery wielokrotnego opróżniania o poj. 6, 7, 8 m3

worki BIG-BAG na odpady z remontów i rozbiórek
worki brązowe na odpady zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie (odbiór wg harmonogramu)
worki do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, makulatura, PET (odbiór wg harmonogramu)
Top