Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 49, 73-110 Stargard

  • 519-546-955
  • 519-546-959
  • chłodnia miejska od godz. 16:00 do 7:00;
    603-184-339

Wyszukiwarka nagrobków

ADMINISTRACJA CMENTARZAMI

  • Stary cmentarz
  • Nowy cmentarz
  • Kluczewo cmentarz
  • Cmentarz wojenny

Cmentarz Komunalny ul. Kościuszki 80

w Stargardzie - jest największym i najstarszym spośród istniejących współcześnie nekropolii w tym mieście.
Cmentarz został założony w 1910, jako przedłużenie starszego cmentarza (obecnie Park Batorego). Nosił wtedy nazwę - Nowy Cmentarz (Neuen Friedhof).
Nekropolia położona jest pomiędzy ul. Kościuszki (brama główna), Spokojną i Przedwiośnie. Jego łączna powierzchnia wynosi blisko 20 ha i spoczywa tu ponad 25 tysięcy mieszkańców Stargardu. Jest porośnięty licznymi gatunkami drzew i krzewów, przy głównej alei rosną orzechy tureckie, ponadto spotkać tu można sosnę wejmutkę, buki, kasztanowce, dęby, wiązy, lipy i in.
Na terenie cmentarza znajduje się wydzielona kwatera, w której spoczywają szczątki 64 saperów i dwóch sanitariuszek poległych w czasie rozminowywania miasta w 1945 roku. W pobliży bramy głównej znajduje się tablica oddająca hołd zmarłym stargardzianom - Niemcom i Polakom, obok niej posadowione są dwie przedwojenne tablice nagrobne.
Przy bramie głównej znajduje się dom pogrzebowy i pomieszczenia administracyjne cmentarza.
W związku z przepełnieniem cmentarza w 2002 oddano do użytku Nowy Cmentarz, na Giżynku. Obecnie na cmentarzu nie ma już wolnych kwater, a pogrzeby dokonywane są jedynie w miejscu zlikwidowanych, nieopłaconych grobów.

Źródło: pl.wikipedia.org

Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 49 (Giżynek)

w Stargardzie - jest najmłodszą nekropolią w mieście, powstał w 2002.
W związku z przepełnieniem Starego Cmentarza w 2002 oddano do użytku Nowy Cmentarz, położony na Giżynku. Obecnie cmentarz zajmuje 9 ha powierzchni, jednak docelowo ma zajmować obszar 26,7 ha.
Przy bramie głównej znajduje się dom pogrzebowy, administracja cmentarza i kolumbarium. Cmentarz jest oświetlony i monitorowany.

Źródło: pl.wikipedia.org

Cmentarz Komunalny

w Kluczewie -znajduje się w południowej dzielnicy Stargardu przy zbiegu ulic Lotników i Tańskiego, zajmuje powierzchnię 2 ha. Na terenie nekropolii brak jest domu pogrzebowego, a jego funkcję pełni pobliski kościół św. Krzyża.

Źródło: pl.wikipedia.org

Cmentarz Komunalny ul. Reymonta 26

w Stargardzie - został założony w 1914 roku jako miejsce pochówku żołnierzy rosyjskich. Obecnie spoczywa na nim 5004 jeńców polskich, rosyjskich, sowieckich, francuskich, jugosłowiańskich, włoskich, marokańskich, angielskich, belgijskich, serbskich, rumuńskich i portugalskich. W okresie I wojny światowej pochowano tu 95 jeńców: Rosjan, Serbów, Rumunów i Portugalczyków. Z tego okresu pochodzą trzy pomniki ku czci Rosjan: prawosławnych, wyznawców islamu i żydów.

Źródło: pl.wikipedia.org

Top Skip to content