Odbiór choinek

W dniach od 7 do 11 stycznia 2019 r. oraz od 4 do 8 lutego 2019 r. będą odbierane od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów selektywnych. Drzewka nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W  przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczanych terminach, istnieje możliwość przekazania ich do Ekopunktu zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content