Odbiór choinek poświątecznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w dniach od 8 do 12 stycznia oraz od 5 do 9 lutego będą odbierane od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów selektywnych. Drzewka nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczanych terminach, istnieje możliwość przekazania ich do Ekopunktu zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content