Odbiór choinek poświątecznych

W dniach od 10 do 16 stycznia 2022 r. oraz od 7 do 13 lutego 2022 r. odbierane będą od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe. Drzewka nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z załączonym HARMONOGRAMEM.
Top Skip to content