Odbiór choinek

W dniach od 13 do 17 stycznia 2020 r. oraz od 10 do 14 lutego 2020 r. będą odbierane od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe. Drzewka nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W  przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość przekazania ich do Ekopunktu zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15.

Top Skip to content