Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie od ponad 65 lat świadczy usługi na rzecz mieszkańców Stargardu i okolicznych miejscowości w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę zaspokajamy coraz to wyższe wymagania Klientów. Oferując najwyższą jakość i terminowość naszych usług działamy kompetentnie, elastycznie i w trosce o środowisko naturalne

Nasza misja brzmi:

      „Efektywne zarządzanie gospodarką komunalną zapewnia konkurencyjność, wysoką jakość świadczonych usług oraz długoterminową przewidywalność". 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Stargardu.
Wykonuje on wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Akcie Założycielskim Spółki.

RADA NADZORCZA

Zdzisław Rygiel
Przewodniczący

Agata Komornicka
Sekretarz

Dariusz Bułaciński
Z-ca Przewodniczącego

Krystian Kowalski
Członek Rady

Krzysztof Ciach
Członek Rady

ZARZĄD

Piotr Tomczak

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Wojciech Stasiak

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bartosz Rudnicki

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Top Skip to content