Nasz wniosek pozytywnie rozpatrzony

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” ubiegający się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymał pozytywna ocenę II stopnia i został umieszczony na liście rankingowej o statusie projektu rezerwowego.

Top