MPGK beneficjentem INTERREG III A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, informuje iż otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu C: „Środowisko naturalne” Programu INTERREG IIIA Polsko – Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Traugutta, Lelewela, Niemcewicza w Stargardzie Szczecińskim” nr projektu INT/MV-BB-PL.3.C2/2006/030 w kwocie 474 805,66 zł.
Celem projektu jest redukcja wychodzących od emitentów substancji szkodliwych dla wód, rozbudowa systemu jednostek odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych, jako ważne działanie na rzecz ich jakości. Likwidacja wieloletniego procederu bezpośredniego odprowadzania ścieków do rzeki Mała Ina, Ina przez Odrę i dalej do wspólnego Zalewu Szczecińskiego. Poprawa stanu środowiska w wyniku likwidacji przydomowych szamb i osadników gnilnych stanowiących zagrożenie sanitarne dla wód powierzchniowych i podziemnych. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez kontrolowany odbiór ścieków oraz wyrównanie poziomu życia mieszkańców poprzez zapewnienie równego dostępu do infrastruktury podstawowej
Prace budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są od kwietnia 2007r., ich zakończenie zaplanowano na 9 listopada 2007r. W wyniku realizacji projektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych między innymi 136 gospodarstw domowych i Szkoła Podstawowa nr 8.

 

Top