Lista grobów przeznaczonych do likwidacji

Lista grobów przeznaczonych do likwidacji

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie jako Zarządca Cmentarza Komunalnego przypomina o obowiązku uiszczania opłat za groby.

Groby przeznaczane są do likwidacji z powodu upływu ważności opłat.
W przypadku nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej miejsce przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza i może zostać użyte ponownie. Informacje o przedłużeniu ważności grobu można uzyskać w Biurze Cmentarza przy ul. Spokojnej 49 w dni powszednie od godziny 7:00 do 15:00. W przypadku uregulowania zaległości informację uznaje się za nieważną.

Informacja wywieszana jest na stronie internetowej Spółki oraz przycmentarnych tablicach ogłoszeń na okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu, w przypadku braku płatności grób zostaje zlikwidowany.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeżeli mija 20 lat od chwili pogrzebu, a do administratora cmentarza nie zgłasza się żaden bliski, do likwidacji może zostać przeznaczony nawet najbardziej zadbany grób. Oparta na tych przepisach większość cmentarnych regulaminów zawiera zapis, że po upływie 20 lat opłatę za kolejny okres należy uiścić bez konieczności jakiegokolwiek przypomnienia, czy też wezwania ze strony administracji nekropolii.

Top Skip to content