Koszewo i Koszewko z nową kanalizacją sanitarną

Mieszkańcy miejscowości Koszewo i Koszewko z gminy Stargard Szczeciński mogą się cieszyć z nowej kanalizacji sanitarnej. 30 kwietnia br. zakończone zostały roboty budowlane związane z jej budową.

W ramach kontraktu wybudowano 311 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 4865 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz dwie tłocznie ścieków, po jednej w każdej miejscowości.

Dotychczas mieszkańcy korzystali ze starej kanalizacji, którą ścieki były odprowadzane do małej i niespełniającej wymogów ochrony środowiska oczyszczalni ścieków w Koszewie. Podczyszczone ścieki były kierowane do jeziora Miedwie. Obecnie ścieki sanitarne będą kierowane do oczyszczenia w Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim.
Kontrakt realizowany był przez konsorcjum firm: „Starkan” Marcin Pardus i PPHU Tadeusz Błaszczyk, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Roboty o wartość 1. 444.020,00 zł brutto, były prowadzone od 31 sierpnia 2011 roku.
Powyższy kontrakt jest czwartym zakończonym zadaniem budowlanym realizowanym w ramach projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności przyznanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Top