Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
91 577-12-74
 fax 91 577-21-28 AWARIA FAXU
mpgk@mpgk.stargard.pl
sekretariat@mpgk.stargard.pl
identyfikator ePUP: Mpgk-Stargard

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - 91 577-01-69, 519-546-990 /940,969/

Nr rejestrowy BDO: 000002477
NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758
KRS: 0000033245
Kapitał zakładowy spółki: 56.825.500,00 zł
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII WG w Szczecinie

Dział Księgowości
ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Iwona Furmańczyk
iwona.furmanczyk@mpgk.stargard.pl

Dział Kadr i Organizacji
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Halina Makowczyńska
halina.makowczynska@mpgk.stargard.pl

Dział Zaopatrzenia
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Tomasz Zaręba
tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl

Zakład Oczyszczania Miasta
ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard

Kierownik - Jerzy Zinko
jerzy.zinko@mpgk.stargard.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sławomir Zając
inspektor.danych.osobowych@mpgk.stargard.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard

Kierownik - Radosław Kalisz
radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl


Oczyszczalnia Ścieków
ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard


Ujęcie Wody
ul. Warszawska 24, 73-110 Stargard

Administrowanie Cmentarzami
ul. Spokojna 49, 73-110 Stargard

Mistrz - Andrzej Synoś
andrzej.synos@mpgk.stargard.pl

Top Skip to content