Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
91 577-12-74
91 577-21-28
mpgk@mpgk.stargard.pl
sekretariat@mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758
KRS: 0000033245
Kapitał zakładowy spółki: 56.825.500,00 zł
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII WG w Szczecinie

Dział Księgowości
ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard

Główna Księgowa - Eliza Kamińska
eliza.kaminska@mpgk.stargard.pl

Dział Kadr i Organizacji
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Halina Makowczyńska
halina.makowczynska@mpgk.stargard.pl

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Tomasz Zaręba
tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl

Zakład Oczyszczania Miasta
ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard

Kierownik - Jerzy Zinko
jerzy.zinko@mpgk.stargard.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


inspektor.danych.osobowych@mpgk.stargard.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard

Kierownik - Justyna Raźniewska
justyna.razniewska@mpgk.stargard.pl     


Oczyszczalnia Ścieków
ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard


Ujęcie Wody
ul. Warszawska 24, 73-110 Stargard

Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard

Kierownik - Andrzej Synoś
andrzej.synos@mpgk.stargard.pl


Zakład Pogrzebowy
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard

Top