Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
91 577-12-74
mpgk@mpgk.stargard.pl
sekretariat@mpgk.stargard.pl
identyfikator ePUP: Mpgk-Stargard

Nr rejestrowy BDO: 000002477
NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758
KRS: 0000033245
Kapitał zakładowy spółki: 56.825.500,00 zł
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII WG w Szczecinie

Dział Księgowości
ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Iwona Furmańczyk
iwona.furmanczyk@mpgk.stargard.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
tel. 519-546-944/962

biuro.wodociagi@mpgk.stargard.pl

Dział Kadr i Organizacji
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Halina Makowczyńska
halina.makowczynska@mpgk.stargard.pl

Wodomierze
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
tel. 519-546-964

Dział Zaopatrzenia
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kierownik Działu - Tomasz Zaręba
tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl

Faktury 
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
tel. 519-546-963

Inspektor danych osobowych - Sławomir Zając
inspektor.danych.osobowych@mpgk.stargard.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
tel. 91 577-15-71

Kierownik - Radosław Kalisz
radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl


Oczyszczalnia Ścieków
ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard


Ujęcie Wody
ul. Warszawska 24, 73-110 Stargard

Top Skip to content