Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w związku z koniecznością dostosowania struktury Spółki do możliwości realizacji zadań własnych Miasta Stargard w ramach In-House od 01 stycznia 2020 r. zaprzestaje komercyjnej działalności dotyczącej świadczenia usług pogrzebowych.

W zakresie naszej działalności pozostaje nadal administrowanie cmentarzami komunalnymi. Dotyczy to głównie możliwości uiszczania opłaty za grób, załatwianie wszelkich formalności związanych z wykupem miejsca pochówku, jak również  przechowania zmarłego w chłodni oraz wystawienia zmarłego  w sali ceremonialnej na Nowym i Starym Cmentarzu. Wszystkie te sprawy będzie można zrealizować Na Nowym Cmentarzu przy ul. Spokojnej 49.

Firmami, świadczącymi na dzień dzisiejszy usługi pogrzebowe w Stargardzie jest Hades Zakład Usług Pogrzebowych i  Kamieniarskich znajdujący się przy ul. Szkolnej 13 oraz Dom Pogrzebowy Sacrum ul. Henryka Wieniawskiego 6.

Top Skip to content