Informacja dotycząca taryf

Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2019 roku zmianie ulega Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Szczegółowa klasyfikacja grup taryfowych wraz ze stawkami cen i opłat w załączeniu.

Informacja dotycząca Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Top