EZ-ZR-47-2018 Przeprowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazy kat. C i kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C dla 1 pracownika MPGK

Odwiedzin: 140
Top