EZ-ZR-35-2018 . Wykonanie usługi położenia ok. 90 mb rury DN 280 PE RC metodą bez wykopową (przewiert sterowany) w ul. Różanej w Stargardzie.

Odwiedzin: 170
Top