EZ-ZR-31-2019 Przeprowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazy kat. C i kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C dla 1 pracownika MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

Odwiedzin: 304
Top