EZ-ZR-25-2018 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 45 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów.

Odwiedzin: 210
Top