EZ-ZPS-12-2018 Dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Odwiedzin: 145

Ogłoszenie

SIWZ

UWAGA – Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 26.11.2018 r. do godziny 10:00

Top