EZ-ZPS-11-2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

Odwiedzin: 166

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

UWAGA – Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 26.11.2018 r. do godziny 10:00

Top