EZ-ZP-13/2019 Dostawa (w formie sprzedaży) fabrycznie nowego samochodu o napędzie elektrycznym typu furgon z wydzieloną i zamkniętą przestrzenią ładunkową wraz z ładowarką na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Odwiedzin: 380
Top