EZ-MR30-31/2017 – Usługa wykonywania badań laboratoryjnych wody, ścieków, gleby, osadu, piasku oraz odpadów ze studzienek w 2018 r

Odwiedzin: 236

Uwaga: Zamawiający dokonał autokorekty Załącznika nr 3, w związku z powyższym wyznacza się nowy termin składania ofert na dzień 4 grudnia 2017 roku godz. 11.00. Pozostałe warunki postępowania pozostawia się bez zmian.

Top