Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-ZP-18/2019 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-17/2019 Usługa serwisowa odzieży roboczej oraz wynajem szaf ubraniowych dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2020- 2022

EZ-ZR-54-2019 Wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz konsultacji lekarskich dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-10/2019 Budowa sieci wodociągowej DN 160 na odcinku W1-W28 zgodnie z opracowanym projektem Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

EZ-ZPS-8/2019 Wykonanie robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej DN 250,400,600,700/1000 przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi w pasie drogowym ulicy Krzywoustego i Staszica w Stargardzie

EZ-ZP-16/2019 Dostawa (leasing operacyjny) myjki kontenerowej do pojemników na odpady dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-14/2019 Remont i przebudowa muru oporowego znajdującego się na bazie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bogusława IV 15

EZ-ZP-15/2019 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami kwasowymi na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-13/2019 Dostawa (w formie sprzedaży) fabrycznie nowego samochodu o napędzie elektrycznym typu furgon z wydzieloną i zamkniętą przestrzenią ładunkową wraz z ładowarką na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-12/2019 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami kwasowymi na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-11/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-7/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-4/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-1/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin – dialog konkurencyjny

Top