Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-ZR-05-2020 Dzierżawa drukującego urządzenia wielofunkcyjnego

EZ-ZR-04-2020 Dostawa wodomierzy

EZ-ZR-02-2020 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym.

EZ-GT20-2/2020 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT20-1/2020 Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne

EZ-ZR-74-2019 Szczepienie ochronne pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/12/15-30/RW/2019 Najem pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka na okres 3 miesięcy

EZ/25/3,5-15/RW/2019 Dostawa zestawu naprawczego napędu przewodu ssącego urządzenia AQUASTAR nr nadwozia IN-1199: (Kaiser)

EZ-ZR-73-2019 Dostawa części do pomp FLYGT

EZ-ZR-66-2019 Sukcesywne dostawy kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2020 r

EZ-GT30-29/2019 Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w 2020 roku

EZ-ZR-67-2019 Dostawa 2208 sztuk bonów towarowych w formie papierowej uprawniających do zakupu towarów i usług

EZ-ZR-65-2019 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3900 HACH LNGE

EZ-ZR-56-2019 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2020

EZ-ZR-62-2019 Dostawa Tag RFID

EZ-GT30-28/2019 Dostawy nowych kontenerów typu KP 7 i KP 8 na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/11/15-30/RW/2019 Usługa polegającą na mechanicznym myciu i dezynfekcji pojazdów ciężarowych, dostawczych, osobowych należących do MPGK Sp. z o.o.

EZ/10/15-30/RW/2019 Sukcesywna dostawa – olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów.

EZ-ZR-55-2019 Dzierżawa drukującego urządzenia wielofunkcyjnego

EZ-ZR-57-2019 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym

Top