Wpisy w kategorii:

archiwum

EZ-MR30-13/2018 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grudziądzkiej w Stargardzie.

EZ-MR30-12/2018 – Usługa położenia ok.180 m rury DN 110 PE RC metodą bezwykopową w ul. Powstańców Warszawy w Stargardzie

EZ/07/15-30/RW2018 Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt na terenie miasta Sargard

EZ-MR30-10/2018 – Remont ogrodzenia terenu A Ujęcia Wody w Stargardzie – II postępowanie

EZ-ZR-36-2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych

EZ-ZR-35-2018 . Wykonanie usługi położenia ok. 90 mb rury DN 280 PE RC metodą bez wykopową (przewiert sterowany) w ul. Różanej w Stargardzie.

EZ-ZR-33-2018 Budowa 10 szt. grobowców z elementów betonowych prefabrykowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki 80 w Stargardzie.

EZ-ZR-32-2018 Naprawa mieszadeł firmy GRUNDFOS znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-31-2018 Naprawa mieszadła typu AFG.22.130.78.Ex.51A.A 2.2kW 400V 10m+MS firmy GRUNDFOS o numerze fabrycznym 98522721, zlokalizowanego na reaktorze biologicznym 18 C mieszadło M 3 oczyszczalni ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-31-2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych

EZ-MR15-07/2018 – Rozbudowa systemu automatyki sterowania przepompowni P1

EZ-ZR-28-2018 Naprawa pompo-mieszadła M8 Firmy Grundfos typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC + MS

EZ-ZR-17-2018 Szczepienie ochronne pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie (WZW AiB, tężec, dur brzuszny, wścieklizna)

EZ/06/15-30/RW/2018 Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon dla pojazdów Spółki MPGK

EZ-ZR-26-2018 Świadczenie usługi kucia liter, cyfr, znaków na głowicach oraz na elementach nagrobkowych różnych typów

EZ-ZR-25-2018 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 45 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów.

EZ-ZR-24-2018 Koszenia trawy na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Wojennym w Stargardzie

EZ/05/15-30/RW/2018 Usługa polegającą na utrzymaniu kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-19-2018 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym.

EZ-ZR-18-2018 Dostawa części do pomp FLYGT MP 3085 oraz Grundfos APG.50.31.3, APG.50.19.3

Top