Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-GT30-25/2019 Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury w ulicy Podmiejskiej

EZ-ZP-15/2019 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami kwasowymi na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-50-2019 Dostawa wodomierzy

EZ-ZP-10/2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-13/2019 Dostawa (w formie sprzedaży) fabrycznie nowego samochodu o napędzie elektrycznym typu furgon z wydzieloną i zamkniętą przestrzenią ładunkową wraz z ładowarką na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-12/2019 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami kwasowymi na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-11/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-9/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT15-18/2019 Dostawa radarowych systemów pomiaru cieczy w ilości 4 szt.

EZ-GT30-24/2019 Naprawa ścieżki, alejki głównej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ/07/15-30/RW/2019 Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach

EZ-GT15-17/2019 Dostawa 17 sztuk podestów – krat antypoślizgowych o wymiarach 3050*997*38 [mm] w kolorze szarym

EZ-ZR-45-2019 Dostawa soli drogowej niezbrylonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-22/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-ZR-43-2019 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-GT30-20/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-GT30-21/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 3 szt.

EZ-ZP-8/2019 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka z żurawiem przystosowanym do odbioru selektywnie gromadzonych oraz zmieszanych odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-40-2019 Dostawa fabrycznie nowych worków typu big-bag do gruzu

EZ-GT30-19/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

Top