Wpisy w kategorii:

archiwum

EZ-ZR-22-2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych

EZ-ZR-20-2020 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie.

EZ/13/3,5-20/WL/2020 Dostawa niepudrowanych rękawic diagnostycznych winylowych

EZ-ZP-5/2020 Usługa serwisowa odzieży roboczej oraz wynajem szaf ubraniowych dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/03/15-30/WL/2020 Dostawa i montaż nowych opon dla pojazdów MPGK Sp. z o.o.

EZ-GT30-7/2020 Świadczenie usługi konwojowania gotówki z punktów kasowych MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie

EZ/02/15-30/WL/2020 Usługa polegająca na utrzymaniu kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-6/2020 Wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego dla Ujęcia Wody „Stargard – Południe” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

EZ-ZP-6/2020 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM – UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE MPGK SP. Z O.O. NA LATA 2020-2023

EZ-GT30-4/2020 Remont pomieszczeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie

EZ-GT30-5/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie zgodnie z załączoną specyfikacją

EZ-ZPS-7/2020 Przebudowa układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową z wykorzystaniem istniejącego przewodu tłocznego

EZ-ZR-19-2020 Wykonanie koncepcji rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Na Grobli w Stargardzie

EZ-ZR–2020 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym.

EZ-ZR-14-2020 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w 2020 r.

EZ/07/3,5-20/WL/2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej istniejących głównych wyłączników prądu na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bogusława IV-ego 15 w Stargardzie.

EZ-ZPS-4/2020 Likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z odwiertem dwóch nowych i wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej.

EZ-ZP-4/2020 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-5/2020 Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy M. Konopnickiej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZP-3/2020 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Top Skip to content